Пријавување за Momata Rock Trail 2018/ Momata Rock Trail 2018 Registration

Драги другарки и другари по патики и планински патеки, и официјално, тука, ја имате достапна пријавата за Momata Rock Trail 2018. Неколку „чекори“ и помалку од една минута ви се потребни за да го официјализирате вашето пријавување и учество на трката. Останатото е слатка обврска и задоволство на организаторите.

Цена за учество 450 денари. Од технички причини, уплаќањето оваа година се врши директно на банковната сметка од ЗАПС „Единак“. Организаторот ве замолува за навремено регистрирање и уплаќање заради уредна и редовна евиденција и увид во листата со учесници при подготовка на стартните пакети.

Број на сметка: 210070168080167, НЛБ Банка

Примател: ЗАПС „Единак“

Со уредна пријава и уплата до 4 мај, за секој учесник следува и маичка од спонзорите и организаторот. За останатите пријавени до крајот на рокот за пријавување, 13 мај, следува пригоден подарок од организаторот.

Dear friends of the mountain trails and heights, here you can find the official registration for Momata Rock Trail 2018.Few steps and less than a minute is all you need to formalize your registration and participation in the race. The rest is a sweet and pleasant obligation of the organizer.

Fee: 450 denars/8 euros. You can make the payment directly on the bank account of ZAPS “Edinak”. Please register and make a payment on time, for the good of both sides – you as a participant, and we as organizers.

Аccount: 210070168080167, NLB Bank

With regular registration and payment until May 4th, every participant gets a branded shirt from sponsors and organization. Other participants registrated till the deadline for registration (May 13th) will get a gift from the organization.

2,017 total views, 6 views today